Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA6:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci, indywidualne rozmowy, zabawy dowolne w
kącikach zainteresowań, praca indywidualna, prace porządkowe

8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne

8:15 – 8:45 Śniadanie

8:45 – 9:00 Czynności higieniczne, przygotowanie sali do zajęć

9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy
programowej, programu wychowania przedszkolnego i czterech
obszarów rozwoju dziecka ( w tym j. angielski)

10:30 – 11:15 Zabawy i gry na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze,
zabawy badawcze, spacery, zabawy ruchowe

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

11:30 – 12:00 Obiad

12:00 – 13:45 Relaksacja (słuchanie muzyki poważnej dla dzieci, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela ...), zajęcia dodatkowe (zajęcia logopedyczne, religia) ,
indywidualna praca z dzieckiem, realizacja programów
terapeutycznych i profilaktycznych

13:45 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorku (prace porządkowe, czynności
higieniczne

14:00 – 14:15 Podwieczorek

14:15 – 16:00 Zabawy dowolne i zajęcia w kącikach zainteresowań, gry zespołowe, planszowe, zabawy na
powietrzu, rozchodzenie się dzieci
Przedszkolowo.pl logo