Programy, w tym profilaktyczne

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I AUTORSKIE NA ROK 2020/2021


Przedszkole pracuje w oparciu o:
1.Podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2.Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego.
3.Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
4.Profilaktyczny program rozwoju kompetencji komunikacyjnej.
5.Programy profilaktyczne: „Witaminkowe przedszkole”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Cukierki”.
Przedszkolowo.pl logo