Priorytety na rok 2020/2021

Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w przedszkolu i najbliższym środowisku poprzez dbanie o zdrowie własne i innych, wyrabianie nawyków higienicznych
Współpraca przedszkola z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz wspomagania rozwoju dzieci
Rozumienie znaczenia poznawania i przestrzegania norm moralnych -Kodeks przedszkolaka
Aktywizowanie dzieci i tworzenie sytuacji edukacyjnych do poznawania symboli graficznych i rozwijanie umiejętności czytania, liczenia i pisania.
Realizacja podstawy programowej w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych: kangurek matematyczny konkurs dla grup sześcioletnich przedszkola i zerówki „Matematyka + przyroda= mądra głowa”
Eksponowanie umiejętności artystycznych ( recytatorskich, wokalnych, plastycznych) dzieci w uroczystościach zgodnych z kalendarzem imprez i poprzez Kącik dla Rodziców
Promowanie działań ekologicznych; poznawanie najbliższego środowiska, współpraca z CEE, przekazywanie pozytywnych wzorców w zakresie dbania o przyrodę; segregowanie śmieci

Przedszkolowo.pl logo